ระบบงาน E-mail

  download     คู่มือการสมัคร
 
download     คู่มือการใช้งาน Mail Gothai V.2
  download     คู่มือการใช้งานปฏิทิน
  download     คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
  download     คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ Android
  download     คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ IOS
  download     คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ MS Outlook
  download     คู่มือการโอนย้ายสมุดรายชื่อ