คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย
กรมอนามัย
08
พฤศจิกายน
2564
08.11.2564
การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2565 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยนายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท