คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
22
กุมภาพันธ์
2567
กิจกรรมกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
22.02.2567
การประชุมปรึกษาหารือความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2567

การประชุมปรึกษาหารือความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ที่มีผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2567 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:30 - 16:30 น ณ ห้องประชุม PHEOC - 5 กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ชั้น 7 อาคาร 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท