คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย
กรมอนามัย
29
มีนาคม
2564
29.03.2564
การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4 โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท