คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย
กรมอนามัย
09
พฤศจิกายน
2564
09.11.2564
การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 08 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท