คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย
กรมอนามัย
30
มิถุนายน
2565
30.06.2565
การประชุมการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน (Vulnerability Assessment) ครั้งที่ 1

การประชุมการวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน (Vulnerability Assessment) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย วิทยากร นายพงศ์รพี นาคมณี จาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล องค์กรมหาชน (สพร.)

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท