คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดคู่มือระบบงานกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบ ยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)

ระบบ ยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เข้าสู่ระบบ Open ID กรมอนามัย

แนวทางการพัฒนาระบบงานให้อยู่ในรูปแบบระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)

ระบบ ยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มขอใช้openid กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาระบบงาน

ระบบงาน เว็ปไซต์ 4.0

ระบบงาน เว็ปไซต์ 4.0
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ 4.0 (อัพเดต 17/2/64)
ขนาดไฟล์ 11.60 MB
ดาวน์โหลด 430 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือ VPN กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรม FortiClient.rar
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คู่มือการสมัคร
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 783 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งาน Mail Gothai V.2
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 3746 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานปฏิทิน
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ Android
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ IOS
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 338 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ MS Outlook
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการโอนย้ายสมุดรายชื่อ
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ Intranet

ระบบ Intranet (สารบรรณ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
คู่มือการ Login ระบบ Intranet อย่างปลอดภัย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการนำรูปเข้าระบบ INTRANET
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบงานบันทึกสั่งการ มอบหมายและติดตามงาน
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 761 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบจองรถยนต์
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 917 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบใบลา
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบยืมอุปกรณ์
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 257 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 6.71 MB
ดาวน์โหลด 1344 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบงานตอบข้อซักถาม
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจองรถยนต์
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบนัดหมาย
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบริหารจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบริหารแผนการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 160 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบันทึกการประชุม(NEW)
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล GFMIS
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบสำรวจความคิดเห็น
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ ศูนย์ความรู้กรมอนามัย

ระบบ ศูนย์ความรู้กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือ HKC_ADMIN
ขนาดไฟล์ 11.71 MB
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ HKC_USER
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ งานบุคลากรกรมอนามัย

ระบบ งานบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DOH-HR-Manual-user
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 469 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ ฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย

ระบบ ฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ ศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน กรมอนามัย

ระบบ ศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือรายงานตัวชี้วัด ปี2558
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ บริหารจัดการเว็ปไซต์ (Easy Web Time)

ระบบ บริหารจัดการเว็ปไซต์ (Easy Web Time)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
คู่มือ Easy web time 8.5
ขนาดไฟล์ 16.41 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ การใช้งานระบบ Mobile Updater
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 185 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ การใช้งาน Template Website
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัย (Illustrator)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัย (JPG)
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 344 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัย (Photoshop)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัยศูนย์เขต (JPG)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัยศูนย์เขต (Illustrator)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัยศูนย์เขต (Photoshop)
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Font JS_Sadayu
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Font supermarket
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย