คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดคู่มือระบบงานกรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบ ยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)

ระบบ ยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เข้าสู่ระบบ Open ID กรมอนามัย

แนวทางการพัฒนาระบบงานให้อยู่ในรูปแบบระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)

ระบบ ยืนยันตัวบุคคลกลาง (Single Sign-On)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มขอใช้openid กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพัฒนาระบบงาน

ระบบงาน เว็ปไซต์ 4.0

ระบบงาน เว็ปไซต์ 4.0
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบเว็บไซต์ 4.0 (อัพเดต 17/2/64)
ขนาดไฟล์ 11.60 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่าย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือ VPN กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โปรแกรม FortiClient.rar
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ระบบ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Kaspersky Endpoint สำหรับ Win 8, 8.1, 10 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 265.31 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Kaspersky Endpoint สำหรับ Windows Server กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 249.03 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Kaspersky Endpoint กรมอนามัยกรณีติดตั้ง Net Agent ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว
ขนาดไฟล์ 275.59 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบงาน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คู่มือการสมัคร
ขนาดไฟล์ 0.99 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งาน Mail Gothai V.2
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานปฏิทิน
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 2.92 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ Android
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ IOS
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการตั้งค่าใช้งานสำหรับ MS Outlook
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการโอนย้ายสมุดรายชื่อ
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ Intranet

ระบบ Intranet (สารบรรณ)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
คู่มือการ Login ระบบ Intranet อย่างปลอดภัย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการนำรูปเข้าระบบ INTRANET
ขนาดไฟล์ 4.73 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบงานบันทึกสั่งการ มอบหมายและติดตามงาน
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบจองรถยนต์
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบใบลา
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบยืมอุปกรณ์
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 6.71 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบงานตอบข้อซักถาม
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจองรถยนต์
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจัดเก็บข้อมูลนามสงเคราะห์
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบจัดเก็บเอกสารและสืบค้น
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบนัดหมาย
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบริหารจัดการข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบริหารแผนการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบบันทึกการประชุม(NEW)
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล GFMIS
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบสำรวจความคิดเห็น
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ ศูนย์ความรู้กรมอนามัย

ระบบ ศูนย์ความรู้กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือ HKC_ADMIN
ขนาดไฟล์ 11.71 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ HKC_USER
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ งานบุคลากรกรมอนามัย

ระบบ งานบุคลากรกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
DOH-HR-Manual-user
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 3.66 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ ฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย

ระบบ ฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 3.84 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ ศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน กรมอนามัย

ระบบ ศูนย์ติดตามผลปฏิบัติงาน กรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
คู่มือรายงานตัวชี้วัด ปี2558
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบ บริหารจัดการเว็ปไซต์ (Easy Web Time)

ระบบ บริหารจัดการเว็ปไซต์ (Easy Web Time)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
คู่มือ Easy web time 8.5
ขนาดไฟล์ 16.41 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ การใช้งานระบบ Mobile Updater
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือ การใช้งาน Template Website
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัย (Illustrator)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัย (JPG)
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัย (Photoshop)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัยศูนย์เขต (JPG)
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัยศูนย์เขต (Illustrator)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตราอัตลักษณ์ประจำกรมอนามัยศูนย์เขต (Photoshop)
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Font JS_Sadayu
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Font supermarket
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย