คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บริการ โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คู่มือระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายภายใน กรมอนามัย (Voice Gateway)

บริการ Voice Gateway
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
คู่มือร่วมทั้งหมด
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ส่วนกลาง กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 255 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 280 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์อนามัยที่ 13 กทม.
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือสำหรับ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย