คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือการอบรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 11
ขนาดไฟล์ 25.65 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 26
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการอบรม โครงการประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เอกสารการอบรม โครงการประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เอกสารบรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 326 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย การปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย IPv6 Lab and Techtorial (Cisco)
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 443 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสาร ”การอบรม/คู่มือ การสนับสนุนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย”

เอกสาร ”การอบรม/คู่มือ การสนับสนุนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 10.68 MB
ดาวน์โหลด 353 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 6.49 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 343 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย