คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือการอบรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 11
ขนาดไฟล์ 25.65 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เอกสารการอบรม ICT กรมอนามัย วันที่ 26 - 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร วันที่ 26
ขนาดไฟล์ 5.29 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการอบรม โครงการประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เอกสารการอบรม โครงการประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เอกสารบรรยาย การพัฒนาเว็บไซต์กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย การปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย IPv6 Lab and Techtorial (Cisco)
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสาร ”การอบรม/คู่มือ การสนับสนุนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย”

เอกสาร ”การอบรม/คู่มือ การสนับสนุนความรู้ เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 เพื่อยกระดับการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 10.68 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 6.49 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย