คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสาร

เอกสาร ”การตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลดภัยของระบบสารสนเทศ”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารตัวอย่าง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์ม
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุม ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง

เอกสารการประชุม ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ”แนวทางการพัฒนามารตรฐานการักษาความมั่นคงปลดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เอกสาร Digital Economy, Digital Thailand และ Digital Government
ขนาดไฟล์ 6.13 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร แนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร การพัฒนา Mobile Application โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor กรมอนามัย’ โดย นายชาลี วุฒิสรรค์
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร การจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย และข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้ระบบประชุมทางไกล โดย นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุมขับเคลื่อน ”การปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

เอกสารการประชุมขับเคลื่อน ”การปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 6.1 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุมช่องโหว่ของระบบงาน กรมอนามัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เอกสารการประชุมช่องโหว่ของระบบงาน กรมอนามัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารกำหนดการวารการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย