คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสาร

เอกสาร ”การตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลดภัยของระบบสารสนเทศ”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารตัวอย่าง
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 308 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแบบฟอร์ม
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุม ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง

เอกสารการประชุม ภาคีเครือข่ายไอซีที กรมอนามัย ระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ”แนวทางการพัฒนามารตรฐานการักษาความมั่นคงปลดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด”
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เอกสาร Digital Economy, Digital Thailand และ Digital Government
ขนาดไฟล์ 6.13 MB
ดาวน์โหลด 417 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร แนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 436 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร การพัฒนา Mobile Application โดยใช้โปรแกรม MIT App Inventor กรมอนามัย’ โดย นายชาลี วุฒิสรรค์
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร การจัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย และข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้ระบบประชุมทางไกล โดย นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุมขับเคลื่อน ”การปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

เอกสารการประชุมขับเคลื่อน ”การปฏิบัติราชการกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559” วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสาร ตัวชี้วัดที่ 6.1 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุมช่องโหว่ของระบบงาน กรมอนามัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เอกสารการประชุมช่องโหว่ของระบบงาน กรมอนามัย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารกำหนดการวารการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย