คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร

การเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ Government Data Exchange Center (GDX)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ Government API
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการลดการขอสำเนาเอกสารราชการเพื่อบริการประชาชน
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบตัวตน และข้อมูลประชาชนผ่านระบบ GDX (เว็บไซต์) และการเรียกใช้โดย API ไปยังฐานข้อมูล Linkage Center ของกรมการปกครอง
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเรียกดูข้อมูลบุคคล ด้วยสิทธิประชาชน(ผู้รับบริการ)แบบใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย