คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร

การเชื่อมโยงทะเบียนราษฎร
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ Government Data Exchange Center (GDX)
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ Government API
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการลดการขอสำเนาเอกสารราชการเพื่อบริการประชาชน
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การตรวจสอบตัวตน และข้อมูลประชาชนผ่านระบบ GDX (เว็บไซต์) และการเรียกใช้โดย API ไปยังฐานข้อมูล Linkage Center ของกรมการปกครอง
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 1976 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเรียกดูข้อมูลบุคคล ด้วยสิทธิประชาชน(ผู้รับบริการ)แบบใช้บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ ร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย