คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บริการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
นโยบายและเเนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2562
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2559 (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สำหรับหน่วยงานระดับกอง/กลุ่มงาน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2563
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2561
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2558
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังแสดงขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ผังแสดงขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดทำคำขอเงินงบประมาณประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานการจัดหา
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เเบบฟอร์ม HW
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ซื้อทดเเทน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานการจัดหา
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template นำเสนอโปรแกรม
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล ระบบงานของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เเบบฟอร์มแบบบัญชีราคากลาง
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เเบบฟอร์ม SW
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2561
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2559
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มเพิ่มเติม

แบบฟอร์มเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง รายงานการจัดหาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง การชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัล
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ซื้อทดแทน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย