คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บริการ จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
นโยบายและเเนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 543 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัยปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2565
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง CIO กรมอนามัย ปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2565
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2562
ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2559 (เพิ่มเติม)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย ปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางและขั้นตอนการขออนุมัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์/ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (25 เมษายน 2566)
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพิจารณาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (31 มีนาคม 2565)
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพิจารณา จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2566
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2563
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2561
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข ปี2558
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผังแสดงขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ผังแสดงขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดทำคำขอเงินงบประมาณประจำปี
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2564
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 158 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2556
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบแผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ (Hardware)

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานการจัดหา
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานการจัดหาเกิน 5 ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 1.47 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง การชี้แจงและเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง สรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท

แบบฟอร์มการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (Software)/ระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสรุปรายงานการจัดหา
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบบัญชีราคากลางงานจัดหาระบบแบบได้กรรมสิทธิ์
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบบัญชีราคากลางงานจัดหาระบบแบบไม่ได้กรรมสิทธิ์
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มแนวคิดโครงการจัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ สป. (RoPA)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการบริหารจัดการสิทธิและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบนำเสนอระบบฐานข้อมูล/ระบบงาน
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล ระบบงานของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานการจัดหาเกิน 5 ล้านบาท
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มการบริหารจัดการสิทธิและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง การชี้แจงและเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง สรุปรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
มติคณะรัฐมนตรี การจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับเดือน มิ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2564 ฉบับเดือน ก.พ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2562
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2561
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2559
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มเพิ่มเติม

แบบฟอร์มเพิ่มเติม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง รายงานการจัดหาโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง การชี้แจงรายละเอียดและเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรวงดิจิทัล
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ซื้อทดแทน
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย