คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | นโยบาย/คำสั่ง/แผนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2567

2.นโยบายการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ประจำปี 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
2.1 นโยบายการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ประจำปี 2567

3.แผนงาน การขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ประจำปี 2567

ลิงก์เชื่อมโยง 3 รายการ
3.1 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กร
3.2 ประชุมและรายงานการประชุม กพว ครั้งที่ 1
3.3 ประชุมและรายงานการประชุม กพว ครั้งที่ 2