คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คณะกรรมการ/คณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Chief Information Official)

คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Chief Information Official)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย ที่ 39/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 (นายมณเฑียร คณาสวัสดิ์)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย ที่ 48/2561 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 (นายบัญชา ค้าของ)
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย ที่ 1187/2558 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2558(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย ที่ 1150/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 (นายพิษณุ แสนประเสริฐ)
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรมอนามัย ที่ 259/2555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 (นายธีรพล โตพันธานนท์)
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 270/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 78/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1260/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 133/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 319 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 85/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 279/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 220 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 409/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 385_2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 121_2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 133_2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่1178_2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วาระการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
วาระการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขนาดไฟล์ 9.59 MB
ดาวน์โหลด 677 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 กันยายน 2557
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 มกราคม 2556
ขนาดไฟล์ 5.43 MB
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 152 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 25 ก.ย. 2557 (1 ต.ค. 2557)
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 199 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 26 ก.พ. 2557 (4 เม.ย. 2557)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2556 (31 ม.ค. 2556)
ขนาดไฟล์ 4.60 MB
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย