คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้บริการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้ระบบเว็บไซต์กรมอนามัย 4.0
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อใช้งาน Internet กรมอนามัย สำหรับบุคคลภายนอก
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบบริหารงานภายใน (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มลงทะเบียนขออนุญาตใช้พื้นที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและจดโดเมน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย สำหรับผู้บริหาร (VIP) กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอใช้งานการเข้าถึงสิทธิ์ควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระยะไกล (VPN) กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอใช้บริการหมายเลข IP Address เพื่อประชุม WebConference
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประเภทระบบฐานข้อมูล/ระบบงานของหน่วยงานสังกัด กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขอดาวน์โหลดข้อมูลที่มีขนาดใหญ่
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าถึงสิทธิ์นำแอปพลิเคชันขึ้น Store ภายใต้บัญชีผู้ใช้งานของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบ Onestopservice ICT