คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่ง

ผลเบิกจ่ายกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลเบิกจ่ายกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567

ผลเบิกจ่ายกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลเบิกจ่ายกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปี 2566

ผลเบิกจ่ายกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 กันยายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 12 เมษายน 2566
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566
ขนาดไฟล์ 1.85 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2565
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย