คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คลังความรู้เอกสารวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
นวัตกรรม-แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณดิจิทัล เพื่อลดการใช้กระดาษเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานสารบรรณที่ทันสมัย
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Secerity Incident Response)
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรม-ระบบตรวจสอบบุคคลเพื่อเข้ากิจการหรือกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 VOE
ขนาดไฟล์ 4.14 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรม-เอกสารโครงร่างผลงานนวัตกรรมระบบมาตรฐานสะอาดปลอดภัย ด้านสุขลักษณะสำหรับสถานศึกษาอนามัยโรงเรียน (School Health) ภายใต้ระบบ Thai Stop Covid Plus
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นวัตกรรม-ระบบสมุดสุขภาพ (Health Book)
ขนาดไฟล์ 4.30 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมอนามัย พ.ศ. 2566 – 2570
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย