คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2564

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.03.2564
15
0
แชร์
29
มีนาคม
2564

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2564
ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4 โดยนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน