คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2565 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

08.11.2564
43
0
แชร์
08
พฤศจิกายน
2564

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยนายดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน