คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.11.2564
42
0
แชร์
09
พฤศจิกายน
2564

การประชุมเรียนรู้การใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 08 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคาร 5 ชั้น 2 กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน