คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.03.2565
6
0
แชร์
01
มีนาคม
2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564, 30 พฤศจิกายน 2564 และ 2 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน และห้องประชุมเล็ก กองการเจ้าหน้าที่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน