คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานะกาณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.03.2565
7
0
แชร์
01
มีนาคม
2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมใช้งานศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานะกาณ์ฉุกเฉินที่มีผลกระทบทางสุขภาพ (War Room)
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน