คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 2/2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.03.2565
7
0
แชร์
23
มีนาคม
2565

การประชุมส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย (Digital Literacy) ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน