คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมการพัฒนาระบบข้อมูลไอโอดีน เพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

15.03.2567
10
0
แชร์
15
มีนาคม
2567

กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลไอโอดีน เพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของประเทศไทย วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน